برادرم می گفت غرور مرد مهم است

یک­باری که داشتم با برادرم حرف می­زدم صحبت به اینجا کشیده شد که برای مرد و زن در زندگی چه چیزهایی مهم است. از جوانمردی فردی خوش­ هیکل و قوی گفت که وقتی با مردی که نامزدش پیشش بود جر­و­بحثی اتفاق افتاد آرام رو به مرد گفت که یک ضربه بزن و برو. مرا بزن تا در پیش همسرت مقتدر و موفق باشی.

وقتی مطالبی را که در این خصوص مرور می­کنم یاد سخنانی می­افتم که می­گویند زن مردی را می­خواهد که به او تکیه کند.

قبول میکنم برای یک مرد اینکه در پیش همسرش از فردی دیگر شکست بخورد سخت است اما بنظر خود من این برایش خیلی سخت تر است که همسرش را پیش خودش کتک بزنند.

جایی خواندم که جبرئیل در پاسخ پیامبر که پرسیده بود فرشته ها کجا می­خندند در یکی از بندهایش گفته بود وقتی کسی بخاطر اینکه روزی اش زیاد شود به بهانه تعمیر کردن دیوار آن را چند متر جابجا می­کند. فرشته ها در آن مواقع خنده می­کنند. یک مدت پیش راجع به مرگ فکر می­کردم. واقعا روزی هم خواهد رسید که ما بمیریم. شاید چند روز بعد شاید هم چند سال. راستیتش را بخواهید همه انسان ها یک روزی خواهند مرد. باور دارید که همه یک روزی خواهند مرد؟ بنظر شما چند درصد مردم باور دارند که یک روز خواهند مرد؟

بعضی افراد چنان پست هستند – یعنی چنان پست می­شوند – که خدا در قزآن می­فرماید آنها شبیه حیوانات هستند بلکه بدتر …

مدتی به وفات حضرت ختمی مرتبت مانده بود. روزهای آخرش بود. بیش از صدهزار نفر را در دشتی جمع کرد و به آنها گفت که بعد از من علی را اطاعت کنید. بعضی ها با علی بیعت کردند. همان بعضی ها بعد از وفات سخنان پیامبر را انداختند دور – راستش را بخواهید قبل از وفاتش نیز سخنان پیامبر را به نر من چنان عمل نمیکردند- و رفتند پی کار خودشان. رفتند خلافت را در دست بگیرند و بجای اینکه با علی بیعت کنند او را وادار به بیعت کردند. علی اما نپذیرفت. کار به جایی کشید که لشکر روانه خانه امام کردند. کار به جایی کشید که در خانه را آتش زدند و بین در و دیوار …

برای یک مرد دیدن این صحنه ها خیلی سخت است.

پیامبر فرموده اند فاطمه پاره تن من است. هرکس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده است.

و شهید کردند بانویی را که لولاک برای او آمد. دختر پیامبرشان و همسر ولی شان را شهید کردند. وای به حال این قوم

باز هم فکر می کنید همه باور دارند یک روز خواهند مرد ؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here