به نظرتان نگرانی چه معنی دارد

2
59

تا بحال به نگرانی هاتون فکر کردین؟ قطعا فکر کردین. یعنی زندگی انسان با این حس به جلو میرود. نمیدانم ،دقیق نمیدانم که نگرانی را صاحبان ایدئولوژی های عظیم چه چیزی معنی کرده اند. این که میگویند مراقب آنها باشید یا بگذارید طبق روال خودش پیش بروند.

بنده خودم که فکر میکنم نگرانی معنی ای صریح تر و ساده تر و حتی گاهی جذابتر از دوست داشتن و عشق است. اینکه کسی بیاید و بپرسد عاشق شدی شاید جواب هایی بدهی، ولو درست یا غلط. اما اگر بجای این سوال بپرسند تا بحال نگران چه چیزهایی بودی. چه کسی یا حتی چه چیزی نگرانی اصلی تو به شمار می آمد.

لابلای متن بالا راجع به خودتان فکر کردید؟ احتمال قطع به یقین موافق هستید. در زندگی تان شده نگران کسی باشید که دوستش نداشته باشید؟ کلا آیا این امر میتواند اتفاق بیافتد؟ آدم فی الواقع نگران چیزهایی میشود که برایش ارزش قائل است و دوستشان دارد.

وقتی از همسر مردی 46 ساله که دارد فوتبال تماشا میکند و به شدت دچار استرس هست بپرسید شما خودتان موافق برد کدام تیم هستید؟ البته با این شرایط که علاقه همسرت رو معیار قرار ندهی؟ احتمال زیاد پاسخ دریافت خواهید که فرقی نمیکند. نگرانی خاصی ندارد. اصلا برایش محلی از اعراب ندارد. شاید هم بخاطر طبع لطیفش بگوید مساوی بهتر است تا هر دوتیم با امتیاز زمین را ترک کنند. در همین حال مرد به شدت نگران نتیجه بازی است. به شدت.

 شده تا بحال یکهو گوشی را بردارید و به دوستتان که نگرانش هستید زنگ بزنید؟ یا پیام بدهید. از حالش بپرسید و وقتی دیدید حالش خوب است حالتان خوب شود ولی اگر خدایی نکرده حالش بد باشد حالتان بدتر شود؟

یکی دیگر نیز هر روز موجودی حسابش را چک میکند. خانه اش را نگاه میکند و به تلویزیون و لوسترهایش نظر می­اندازد. وقتی برق ضعیف میشود و لباس شویی کار نمی کند مواظب است که آیا باز باید از پول های مبارک اش یک لباس شویی جدید بگیرد یا نه. نگران است. پولش را دوست دارد. عاشق پولش است.

مادری که لحظه به لحظه از حال فرزندش خبر میگیرد و یا پدری که وقتی اتفاقی برای فرزندش می افتد چندان به روی خودش نمی آورد ولی دق میکند. .

نگرانی یک معنی زیبایی از عشق است. مخصوصا وقتی که میخواهید نگرانی هایتان مواظب خودشان باشند. شما نگرانی هایتان چیست؟

امیدوارم نگرانی هایتان ارزشمند باشند. نگرانی هایتان برایتان بماند

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here