شاکی قاضی ، متهم غایب

-حوصله ندارم باهاش حرف بزنم.-مگه می­خواد چی بگه؟ -چیزی داره که بتونه بگه؟... خودمون میبریم و خودمون میدوزیم. خودمون میشیم قاضی دادگاهی که شاکی اصلی پرونده خودمون هستیم

چرخش 179 درجه

گاهی بعضی اتفاق ها در زندگی آدم رخ می­دهد که در ذهن ماندگار میشوند مثل صحنه ای که به...

Podcasts

Latest sermons